Oferta

W ramach świadczonych usług:

  • przygotujemy od podstaw dokumentację projektową w nawiązaniu do perspektyw  finansowej 2014-2020 (wniosek, biznes plan, załączniki);
  • zrealizujemy z klientem projekt od strony merytorycznej (pomoc w zakresie opracowania dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi, zmiany zakresów projektów, itp);
  • rozliczymy projekty (wnioski o płatność wraz załącznikami);
  • opracujemy strategie rozwoju dla powiatów, gmin, stowarzyszeń i innych podmiotów;
  • opracujemy diagnozy dla obszarów terytorialnych tj. powiaty, gminy, itp.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 3 listopad 2014, 18:55