Fundusze 2014-2020

Wyszukiwarka dotacji

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
• Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock - 21.11.2016 - 20.11.2017 r.
• Badania na rynek (nabór ogólny) - 13.03.2017 - 26.04.2017 r.
• Badania na rynek (nabór dedykowany elektromobilności) - 13.03.2017 - 26.04.2017 r.
http://www.parp.gov.pl

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
• Wzór na konkurencję (II etap) - 30.05.2016 - 28.04.2017
• Rozwój startupów w Polsce Wschodniej - 22.06.2016 - 21.07.2017 do godz. 16:00
• Internacjonalizacja MŚP (II etap) - 1.02.2017 - 29.09.2017 r.
• Infrastruktura drogowa - 28.02.2017 - 27.04.2017 do godz. 16:00
http://www.parp.gov.pl

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
• 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Nr naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-001/17
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
• Zwiększenia świadomości w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – to cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04
http://nfosigw.gov.pl/

AKTUALNE NABORY W LOKALNYCH GRUPACH DZIAŁANIA:

LGD EUROGALICJA
Nabór na wnioski w zakresie rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości.
Termin naboru: od 27 marca 2017 r. – do 11 kwietnia 2017 r.

https://eurogalicja.org

LGD Ziemia Łańcucka
Nabory na wnioski w zakresie:
- zachowania dziedzictwa lokalnego;
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Terminy naborów: od 27 marca 2017 r. – do 10 kwietnia 2017 r.

http://www.lgd-zl.pl/asp/pl_start.asp

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 6 kwiecień 2017, 16:19