AKTUALNOŚCI

Strona:  1  2  3  ()
środa, 12 kwiecień 2017
Szkolenie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
Pożyczki na założenie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy.
środa, 5 kwiecień 2017
Aktualne nabory na wnioski z różnych programów
czwartek, 6 kwiecień 2017
Aktualnie ogłaszane nabory przez Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Podkarpackiego
Kolejna edycja Konferencji IT Academic Day odbędzie się już 21 kwietnia 2016 roku, w godzinach 9-18, w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Głównym organizatorem tegorocznej odsłony jest PrimeBit Studio sp. z o.o., natomiast współorganizatorami: Cervi Robotics sp. z o.o., Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych WSIiZ, oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP
Platformy startowe dla nowych i innowacyjnych pomysłów na otworzenie działalności gospodarczej. Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowanie modelu biznesowego.
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki gościł w Rzeszowie. Spotkał się z członkami Podkarpackiego Klubu Biznesu, grupującego największe firmy z regionu. Był też w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu z przedsiębiorcami i politykami.
W 2015 roku PARP przeprowadziła m.in. inwentaryzację klastrów w Polsce, która skoncentrowała się na ustaleniu stanu faktycznego liczebności funkcjonujących w kraju klastrów.
Strona:  1  2  3  ()