AKTUALNOŚCI

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA START-UPów I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z dniem 18.12.2014 roku jest Instytucją Współpracującą z Konsorcjum, w skład którego wchodzi Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych.

W ramach Programu oferujemy:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w maksymalnej kwocie ok. 74 tysięcy złotych

Dla:

- absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
- studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich);
- zarejestrowanych bezrobotnych
Stałe oprocentowanie jedynie 0,56 w skali roku. Przez pierwszy rok działalności Pożyczkobiorcy spłaca jedynie odsetki, które wyniósł około 40 zł.

Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania sił dodatkowo pożyczki na nowe miejsce pracy.

Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych

Dla:

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
- niepublicznych szkół,
- niepublicznych przedszkoli,
- żłobków lub klubów dziecięcych
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego.

Obsługiwany obszar
MAKROREGION POŁUDNIOWY obejmujący województwa:
- podkarpackie,
- łódzkie,
- świętokrzyskie,
- małopolskie,
- śląskie,
- opolskie.