AKTUALNOŚCI

środa, 12 kwiecień 2017, 00:00

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się 25-26 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pan Karol Kacprzak - Radca prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który uczestniczy przy wydawaniu opinii dot. nowelizacji ustawy Pzp (oficjalne stanowiska UZP) oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zamawiających i instytucji kontrolujących. Tematyka prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy nowelizacji ustawy, szacowania wartości zamówień, wykluczania wykonawców, wyników kontroli Prezesa UZP i najczęstszych naruszeń ustawy.

Szczegóły dotyczące szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1313-szkolenie-dotyczace-przygotowania-i-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-roboty-budowlane.